Wat is een exoneratiebeding


Een exoneratiebeding is een bepaling die aansprakelijkheid uitsluit, die er anders op basis van de wet wel zou zijn.


Ben Stuijts - 2022-01-03T15:45:52.730Z
đŸ· exoneratiebeding đŸ· koopovereenkomst đŸ· aansprakelijkheid


Ieder bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door een klant. Of het nu gaat om een handelsbedrijf, een winkel, een aannemer of een horecabedrijf; in elke branche kan dat voorkomen. Niemand vindt het prettig om aansprakelijk gesteld te worden dus bedrijven doen veel moeite om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch nog iets mis gaan. Ook dan willen bedrijven de aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken. Daarom maken bedrijven vaak ook nog gebruik van een zogenaamd exoneratiebeding in leverings- en/of servicevoorwaarden.

Bedrijf of particulier?

De hoedanigheid van de contractpartijen is van belang. Zo heeft het toepassen van een exoneratiebeding bij een overeenkomst tussen een bedrijf en een particulier minder kans op succes dan bij een overeenkomst tussen bedrijven onderling. De consument geniet bescherming vanuit de wet. Omdat veel mensen de neiging hebben om akkoord te gaan met voorwaarden zonder deze nauwkeurig gelezen te hebben, heeft de wetgever een zwarte en een grijze lijst opgesteld met daarin bepalingen die kunnen voorkomen in algemene voorwaarden van overeenkomsten met consumenten. Op de zwarte lijst (6:236 BW) staan bepalingen die niet in algemene voorwaarden opgenomen mogen worden omdat zij ‘onredelijk bezwarend’ zijn. Op de grijze lijst (6:237 BW) staan bepalingen waarvan vermoed wordt dat deze onredelijk bezwarend zijn. De gebruiker die zich hierop wil beroepen zal moeten aantonen dat dit niet het geval is. Het exoneratiebeding staat op de grijze lijst.

Standaard koopovereenkomst

Wie een huis koopt doet dat vaak door middel van een standaard koopcontract van grootste brancheorganisaties en de consumentenbond. Naast bepalingen over onder andere de koopprijs, staat in het koopcontract (en de leveringsakte) dat de koper garandeert dat de woning geschikt is voor normaal gebruik. Wat wordt hiermee bedoeld?

De verkoper garandeert hiermee dat de woning ten tijde van de levering geschikt is om als woning te gebruiken. Althans, als partijen dat zo hebben afgesproken. Indien de woning na levering zal worden gesloopt of indien alleen een perceel grond wordt gekocht. Dan wordt onder ‘normaal gebruik’ uiteraard iets anders verstaan.

Verborgen gebreken

Indien na verkoop van de woning blijkt dat sprake is van (al dan niet verborgen) gebreken die een normaal gebruik in de weg staan, dan kan de koper de verkoper hierop aanspreken. In bovengenoemde koopovereenkomst is doorgaans echter ook een zogenaamde ‘exoneratieclausule’ opgenomen. In de overeenkomst is namelijk bepaald dat de koper de woning ‘accepteert in de staat waarin deze zich ten tijde van de levering bevond’. Dit betekent dat indien de koper na levering gebreken constateert die het ‘normaal gebruik’ van de woning niet in de weg staan, hij de verkoper hierop juist niet kan aanspreken. Het risico hierop heeft hij namelijk aanvaard en aansprakelijkheid hiervoor is voor de verkoper uitgesloten.

Verborgen gebreken ten tijde van levering

Alleen wanneer kan worden aangetoond dat sprake is van ‘verborgen gebreken’, die reeds ten tijde van de levering bestonden, terwijl de verkoper hier bovendien weet van had, kan de verkoper op deze gebreken worden aangesproken.

Op de koper rust namelijk een onderzoeksplicht. Maar indien kan worden aangetoond dat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden, door het niet noemen van de verborgen gebreken, is de verkoper aansprakelijk.

Doe onderzoek als koper!

De door de verkoper gegeven garantie samen met het exoneratiebeding, maken dat het voor een koper verstandig is om voor de aankoop van een woning zorgvuldig onderzoek te (laten) doen naar de status van de woning.

Aankoop makelaar

Ga echt voor dat droomhuis, zorg voor een scherpe onderhandeling en koop geen huis met allerlei mankementen, waar u vooraf geen weet van hebt. Laat u bij deze belangrijke beslissing begeleiden door een aankoopmakelaar. Dit heeft een groot aantal voordelen en eigenlijk is er altijd sprake van het zichzelf terugverdienen van de kosten van de makelaar.

Meer informatie aankoopmakelaar

Vrijblijvende afspraak inplannen

Verkoop makelaar

Uw huis verkopen is veel meer dan een advertentie plaatsen op een van de bekende huizensites. Aan de verkoop van uw huis zijn allerlei juridische zaken verbonden, die goed geregeld moeten worden. Daarbij helpt een goede verkoopstrategie: Deze bestaat uit de juiste prijs, onderhandeling en gerichte reclame.

Meer informatie verkoopmakelaar

Gratis waardebepaling

Een waardebepaling wordt gratis uitgevoerd en geeft een indicatie van de verwachte verkoopprijs. Daarnaast is een waardebepaling geheel vrijblijvend en geven we u een verkoopadvies.

Meer informatie gratis waardebepaling

Direct waardebepaling inplannen