Welke ontbindende voorwaarden zijn er?

Een ontbindende voorwaarde biedt één of meer partijen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de koopovereenkomst te ontbinden. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn als koper de financiering niet rond krijgt, geen Nationale Hypotheek Garantie krijgt of een bouwtechnische keuring negatief uitpakt. Het is verstandig de termijnen reëel vast te stellen, afhankelijk van de periode om de financiering, de Nationale Hypotheek Garantie rond te krijgen of een bouwtechnische keuring uit te laten voeren.

Gelijk bij een bod benoemen

Wanneer u een bod doet op een woning, doet u er verstandig aan om daarbij direct de ontbindende voorwaarden te benoemen. In de meeste gevallen is het minimaal verstandig om onder voorbehoud van financiering een bod te doen, maar soms zijn meer ontbindende voorwaarden verstandig.

De ontbinding van de koopovereenkomst geschiedt echter niet vanzelf, doch dient door degene die ontbindt aan de andere partij bekend te worden gemaakt. Partijen dienen overeen te komen, binnen hoeveel werkdagen na de datum waarop de ontbindende voorwaarde verstrijkt, het bericht van ontbinding door de wederpartij of diens makelaar moet zijn ontvangen. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen in de berekening niet mee. In het koopcontract wordt vaak de datum gesteld tot wanneer er een beroep op de ontbindende voorwaarde gedaan kan worden.

Daarbij is het goed te weten dat naast de genoemde ontbindende voorwaarden voor de financiering, de Nationale Hypotheek Garantie en de bouwtechnische keuring partijen nog andere ontbindende voorwaarden kunnen afspreken. Het is van belang dat alle afgesproken ontbindende voorwaarden goed in de koopovereenkomst worden vastgelegd.

Ontbindende voorwaarde van financiering

In verband met de hypothekenrichtlijn mag een geldverstrekker niet een voorlopige offerte, dat wil zeggen een offerte met voorbehouden, verstrekken. Op grond van de richtlijn doet de geldverstrekker een bindend aanbod, ook wel bindende offerte genoemd. Dat is een offerte zonder voorbehouden. Dit heeft tot gevolg dat de geldverstrekker voorafgaand aan het uitbrengen van de bindende offerte moet beschikken over alle benodigde gegevens van koper, zoals inkomensgegevens, een werkgeversverklaring en een taxatierapport. In verband met de termijn van de ontbindende voorwaarde voor de financiering is het dus voor koper van belang dat hij alle benodigde stukken zo snel mogelijk aanlevert.

Nationale hypotheek Garantie (NHG)

Sluit je een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan weet je zeker dat jouw hypotheek past bij je inkomen. Je hypotheek voldoet namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo weet je zeker dat je nooit teveel leent en je naast je maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen.

Voor 2020 is de kostengrens vastgesteld op €310.000. Voor woningen, die dus minder kosten dan dit bedrag kan er NHG worden afgesloten. Voor woningen waarbij energie besparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €328.600.

Bouwtechnische keuring

Wil je meer zekerheid over de staat van een huis? Laat dan een bouwkundige keuring doen. Met een bouwkundige keuring kom je meer te weten over de technische staat van de woning. De keuring betreft een visuele inspectie en geeft aan wat de kosten zijn van noodzakelijke werkzaamheden die nodig zijn om de woning weer in goede staat te krijgen. In de koopovereenkomst geef je meestal het maximale bedrag van deze werkzaamheden aan. Bijvoorbeeld dat alle noodzakelijke werkzaamheden uit de bouwkundige keuring opgeteld maximaal € 8.000 mogen bedragen. Blijken deze kosten hoger te zijn, dan mag je de koopovereenkomst ontbinden. De termijn voor het voorbehoud van de bouwkundige keuring is vaak korter dan de termijn voor het voorbehoud van financiering. Een keuring kun je op kortere termijn laten uitvoeren.