Wat is het toestemmingsvereiste partner?


Tegenwoordig komt het veel voor dat gehuwde stellen samen in een huis wonen terwijl dat huis niet op naam van beide partners staat.


Ben Stuijts - 2021-08-31T20:40:40.995Z
🏷 toestemmingsvereiste


In een huwelijk is het gebruikelijk om bij grote financiële beslissingen samen te overleggen. Het doen van een belangrijke uitgave of juist het verkopen van een gezamenlijk goed zonder toestemming van uw echtgenoot kan zelfs juridische gevolgen hebben. Deze toestemming van de echtgenoot wordt de toestemmingsvereiste genoemd.

Tegenwoordig komt het voor dat gehuwde stellen samen in een huis wonen terwijl dat huis niet op naam van beide partners staat. Je denkt wellicht dat de persoon op wiens naam het huis staat zelfstandig de woning zou kunnen verkopen en zijn of haar partner zomaar op straat zou kunnen zetten. Hij of zij is namelijk alleen eigenaar.

Artikel 88 Boek 1 Burgerlijk Wetboek

Om te voorkomen dat iemand zomaar dakloos kan worden, is het zogenaamde toestemmingsvereiste in het leven geroepen. Hierdoor worden echtgenoten of partners, ook in het belang van het gezin, tegen elkaar beschermd.

Het toestemmingsvereiste is vastgelegd in artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt onder andere dat toestemming nodig is van de andere echtgenoot/partner wanneer de echtgenoot/partner overgaat tot verkoop van de echtelijke woning. Hierbij maakt het niet uit of de echtgenoten/partners samen in de woning wonen of dat er maar één van beide echtgenoten/partners in de woning verblijft.

Wanneer geldt dit artikel?

Het toestemmingsvereiste geldt alleen voor echtgenoten en geregistreerde partners. Voor mensen die samenwonen geldt het toestemmingsvereiste niet.

Vernietigbaar

Wanneer een koopovereenkomst wordt gesloten zonder de vereiste toestemming, kan deze door degene die de toestemming had moeten verlenen worden vernietigd. De overeenkomst wordt dan ongeldig verklaard.

Is er ook toestemming nodig voor de aankoop van een woning?

Voor het aankopen van een woning is geen toestemming vereist. Echtgenoten en partners kunnen dus geheel zelfstandig een woning kopen. Toch speelt het toestemmingsvereiste ook in dit verband een rol. Vaak zal een woning namelijk niet met eigen middelen worden gefinancierd, maar moet een hypotheek worden gevestigd. Voor het vestigen van een hypotheek is altijd toestemming nodig van de partner.

Hoe wordt toestemming gegeven?

De toestemming is in de eerste plaats vormvrij, maar niet als de wet een vorm voorschrijft. In de praktijk wordt het verlenen van toestemming meegenomen in de koopovereenkomst. Verder zal de notaris de persoon die toestemming moet verlenen ook uitnodigen om bij de overdracht aanwezig te zijn en om de akte van levering ook te ondertekenen.

Aankoop makelaar

Ga echt voor dat droomhuis, zorg voor een scherpe onderhandeling en koop geen huis met allerlei mankementen, waar u vooraf geen weet van hebt. Laat u bij deze belangrijke beslissing begeleiden door een aankoopmakelaar. Dit heeft een groot aantal voordelen en eigenlijk is er altijd sprake van het zichzelf terugverdienen van de kosten van de makelaar.

Meer informatie aankoopmakelaar

Vrijblijvende afspraak inplannen

Verkoop makelaar

Uw huis verkopen is veel meer dan een advertentie plaatsen op een van de bekende huizensites. Aan de verkoop van uw huis zijn allerlei juridische zaken verbonden, die goed geregeld moeten worden. Daarbij helpt een goede verkoopstrategie: Deze bestaat uit de juiste prijs, onderhandeling en gerichte reclame.

Meer informatie verkoopmakelaar

Gratis waardebepaling

Een waardebepaling wordt gratis uitgevoerd en geeft een indicatie van de verwachte verkoopprijs. Daarnaast is een waardebepaling geheel vrijblijvend en geven we u een verkoopadvies.

Meer informatie gratis waardebepaling

Direct waardebepaling inplannen