Schuurtjes bij de chalets van Europarcs niet meer toegestaan


Veel eigenaren hebben in het verleden een schuurtje geplaatst bij hun chalet op een Europarcs Resort. Om veiligheidsredenen is dat helaas niet meer toegestaan.


- 2023-03-03T11:29:19Z
🏷 europarcs


Begin 2023 heeft Europarcs Nederland besloten om de plaatsing van schuurtjes en bijgebouwen bij de chalets op de resorts niet meer toe te staan. Hieronder het officiële bericht. Onduidelijk is of dit verbod tijdelijk is. Veel eigenaren zullen dit namelijk erg jammer vinden. Uiteraard gaat Europarcs aan de slag om een juiste oplossing te vinden.

Bericht risk manager Europarcs Nederland:

Regelmatig ontvangen we de vraag vanuit de parken en is er onduidelijkheid over hoe om te gaan met het plaatsen/bouwen van schuurtjes, bijgebouwen of vergunning plichtige objecten op kavels. Dit levert namelijk situaties op waarin we niet meer voldoen aan de eisen vanuit het bestemmingsplan en/of niet meer voldoen aan de wettelijke brandoverslag eisen tussen gebouwen en percelen. In enkele gevallen heeft dit zelfs al geleid tot handhaving en dwangsommen. Er wordt momenteel wel intern gekeken hoe we als EuroParcs meer invulling kunnen gaan geven aan de behoefte welke nu ontstaat voor het stallen en veilig parkeren van (elektrische) fietsen van gasten.

Voor nu geld echter voor alle EuroParcs parken dat het naderhand zelf plaatsen/bouwen van schuurtjes, bijgebouwen of vergunning plichtige objecten door eigenaren op operationele parken niet is toegestaan. In geen enkel geval.

Argumenten waarin door een eigenaar wordt verwezen naar mogelijkheden binnen het bestemmingsplan houden in deze geen stand, vaak ligt dit complexer en hebben we ook van doen met een maximaal te bebouwen bouwoppervlak park-breed, brandveiligheidseisen en andere aanvullende eisen vanuit de exploitatievergunningen. Het verbod op zelf plaatsen staat ook benoemd in het parkreglement in de algemene bepalingen welke alle eigenaren bij koop hebben ontvangen. Ook wordt in het parkreglement benoemd dat schriftelijke toestemming van EuroParcs in deze op voorhand verplicht is.

Wanneer een eigenaar alsnog zelf bepaald om zonder toestemming naderhand een schuurtje, bijgebouw of vergunning plichtig object te bouwen/plaatsen dient deze eigenaar te worden aangeschreven en te worden gesommeerd om het object weer te verwijderen en/of af te breken.