Bouwkundige Keuring aanvragen


Een bouwkundige keuring, ook wel bouwtechnische keuring genoemd, is een visuele inspectie van een woning. Zo’n keuring gaat u helpen wanneer u voornemens bent een woning te kopen.

Maak via deze pagina een afspraak

Wat is een bouwkundige keuring?

Een Bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning. Door deze keuring krijg je op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning en inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. De kosten worden uitgesplitst in directe kosten, kosten op termijn en woningverbetering.

Het resultaat van de keuring wordt volledig verwerkt in het bouwkundig rapport. Dit rapport wordt erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en alle andere instellingen die onder de Autoriteit Financiële Markten (AMF) vallen.

Ook vindt u een kostenraming met herstel- en vervangingskosten in het rapport. Eventuele schuren en/of garages worden ook meegenomen. Tijdens de inspectie krijgt u al een eerste indruk van de woning. Onze bouwkundige zal zijn bevindingen beschrijven waarna hij deze uitwerkt in een uitgebreide rapportage.

Waarom zou u een bouwtechnische keuring laten doen?

Een Bouwtechnische keuring van een huis wordt gedaan voor de aankoop of verkoop van een huis.

Bouwtechnische keuring voor de aankoop van een woning

Van plan een huis te kopen? Een Bouwtechnische keuring kan dan op drie momenten:

  • Tijdens de onderhandelingen met de verkoper. U wilt uw definitieve beslissing laten afhangen van de uitkomst van de Bouwtechnische keuring. Risico: de verkoper verkoopt het huis in de tussentijd aan een ander.
  • Tijdens de drie dagen bedenktijd, na ondertekening van het koopcontract door zowel u als de verkoper. Binnen deze drie dagen kunt u de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van reden ontbinden.
  • Na het tekenen van het koopcontract; u neemt de uitkomst van de Bouwtechnische keuring mee als ontbindende voorwaarde in het koopcontract.

Bouwtechnische keuring voor de verkoop van een woning

Bent u van plan uw huis te verkopen? Met een Bouwtechnische keuring laat u geïnteresseerde kopers zien wat de staat van uw woning is. Om uw huis nog aantrekkelijker (beter verkoopresultaat) te maken, kunt u eventuele gebreken herstellen. Hierover kan uw makelaar u informeren.