Dit verandert er in 2023 op de woningmarkt


Over een paar dagen is het Kerstmis en voordat je het weet is het nieuwe jaar alweer aangebroken. Een nieuw jaar brengt tevens nieuwe (financiële) regels en regelingen met zich mee. We hebben de belangrijkste veranderingen voor 2023 voor je op een rijtje gezet.


- 2022-12-21T12:39:15Z
🏷 woningmarkt 2023


Extra geld voor verduurzamen woningen van huishoudens

Het kabinet maakt in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dat is een meerjarig programma om woningen beter te isoleren.

Door het extra geld kunnen meer huishoudens hun woning energiezuiniger maken (verduurzamen). En zo besparen op hun energiekosten.

Prijsplafond voor gas en elektriciteit

Er komt een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dit betekent dat huishoudens en kleine bedrijven in 2023 tot een bepaald gebruik een maximale prijs voor gas en elektriciteit gaan betalen.

0% btw voor zonnepanelen op woningen

Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning geldt op dit moment een btw-tarief van 21%. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te verlagen naar 0%.

Hypotheekrenteaftrek verder omlaag

Voor mensen met een inkomen boven € 73.031 gaat de hypotheekrenteaftrek in 2023 verder omlaag, van 40% naar 36,93%.

Schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) gaat omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag van € 106.671 naar € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven.

Tarief overdrachtsbelasting wordt 10,4%

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat omhoog van 8% naar 10,4%. De startersvrijstelling blijft gelden. Ook het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

Eigenwoningforfait voor woningen tot € 1,2 miljoen verlaagd naar 0,35%

Het eigenwoningforfait voor woningen tussen de €75.000 en €1.200.000 wordt verlaagd naar 0,35%. Voor woningen boven de €1.200.000 blijft het percentage 2,35%.

Nationale Hypotheek Garantie

Een huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Vanaf 1 januari 2023 is €405.000 de NHG-grens. Investeer je in energiebesparende voorzieningen? Dan stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 429.300.

Biedlogboek verplicht

Het biedlogboek is per 1 januari 2023 verplicht voor alle makelaars die zijn aangesloten bij VBO, NVM en Vastgoedpro.

Meer betaalbare woningen

Er is veel vraag naar betaalbare woningen, maar de bouw daarvan loopt achter. Het kabinet maakt daarom vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar.

Versnelling flexwoningen

In 2023 moeten er 15.000 zogenoemde flex- en transformatiewoningen komen. Flexwoningen zijn volwaardige woningen die in de fabriek worden gemaakt. Daardoor zijn ze in verhouding snel gebouwd. Voor het versnellen van de tijdelijke huisvesting is € 380 miljoen extra beschikbaar.

Gemeenten krijgen ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

De nieuwe Huisvestingswet zegt dat gemeenten voor de gehele 50% bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ook mogen gemeenten specifieke beroepen aanmerken als cruciaal, zodat zij die beroepen kunnen helpen bij het vinden van een woning.

Stijging huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2023 wordt de huurtoeslag verhoogd met € 16,94 per maand.

Afschaffing verhuurderheffing

Deze tijdelijke maatregel, die in 2013 tijdens de economische crisis is ingevoerd, wordt per 1 januari 2023 afgeschaft