Gaat hypotheekrente stijgen of dalen in 2022?


Bij de aankoop of verkoop van de woning is het handig om de ontwikkelingen van de hypotheekrente op de voet te volgen. Wat bepaalt de hypotheekrente?


- 2022-09-19T12:34:44Z
🏷 hypotheekrente 🏷


Stand van zaken medio september 2022

Verwacht wordt dat de rente op leningen met een korte en langere looptijd stijgen en pas in de lente 2023 zouden kunnen gaan dalen.

De inflatie is de reden dat de hypotheekrente stijgt

De inflatie in de eurozone is het afgelopen jaar fors gestegen van 2,4% in augustus 2021 naar 12,0% in augustus 2022. De stijging van het algehele prijspeil komt vooral door de als gevolg van de hogere voedsel- en energieprijzen.

Maar ook de inflatie zonder voedsel- en energieprijzen loopt momenteel sterk op. De zogenaamde kerninflatie stond in augustus 2022 op 5,2%. Zo hoog dat de Europese Centrale Bank (ECB) op haar hoede is. Haar taak is immers te zorgen voor een gematigde inflatie. De lange-termijnstreefwaarde die zij daarbij hanteert, is 2%, dus ruim onder het huidige inflatieniveau.

Rentebeleid ECB minder belangrijk

De kans is groot dat de hypotheekrente in navolging van de kapitaalmarktrente de komende tijd nog verder oploopt. Hoe dat er over een paar maanden uit ziet, hangt niet af van het rentebeleid van de ECB maar van de kapitaalmarktrente. Daar wordt de stemming vooral bepaald door de ontwikkelingen op de Europese aardgasmarkt.

Energie & kapitaalrente

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente met 0,75 procent verhoogt (grootste stijging uit de historie). We verwachten dat dit nauwelijks invloed heeft op de hypotheekrente. De ECB is namelijk eerder deze zomer is gestopt met het opkopen van Nederlandse staatsobligaties. Doordat ze hiermee zijn gestopt, hebben zij geen directe invloed meer op de lange rente (kapitaalmarktrente).

De kapitaalmarktrente is gebaseerd op de rente voor Nederlandse staatsobligaties. Deze komt tot stand door vraag en aanbod. De daadwerkelijke reden waarom de hypotheekrente verder stijgt, is omdat beleggers een hogere rentevergoeding willen ontvangen over het geld dat ze aan de Nederlandse staat uitlenen.

Hoe wordt hypotheekrente bepaald?

De hypotheekrente met een lange rentevastperiode volgt de rente op staatsleningen plus een risico-opslag. Die opslag varieert in de tijd en bedroeg gemiddeld 2¼ procentpunt in de afgelopen vijf jaar. De 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen steeg van 0% begin dit jaar naar 2,1% in juni, daalde vervolgens naar 1,1%, staat inmiddels op 2,0%.

Wat moet ik als huizenkoper of oversluiter doen?

De kans is groot dat de hypotheekrente in navolging van de kapitaalmarktrente de komende tijd nog verder oploopt. Hoe dat over een paar maanden eruit ziet, hangt voornamelijk af van de ontwikkelingen op de Europese aardgasmarkt.

Als er een tekort dreigt te ontstaan door een koude winter of het uitblijven van Russische leveringen, kan de kapitaalmarktrente in lijn met de inflatievrees wat verder worden opgestuwd. In dit opzicht kan het geen kwaad om wat vaart te zetten achter het afsluiten van een hypotheek. Want er ontstaat waarschijnlijk een lagere renteontwikkeling, als de inflatie beter onder controle lijkt te komen. En de kans dat dit ruim voor het jaareinde gebeurt is bijzonder klein.