Wat is een huurafhankelijk opstalrecht?


EuroParcs zal bij verkoop van recreatieobjecten, waarbij de ondergrond wordt verhuurd, een contractuele verplichting opnemen tot het vestigen van een huurafhankelijk opstalrecht. Maar wat is dat eigenlijk?


- 2022-10-07T13:21:31Z
🏷 opstalrecht 🏷 huurafhankelijk opstalrecht


Een opstalrecht geeft een gerechtigde het recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander, gebouwen, werken of beplanting in eigendom te hebben of te verkrijgen. Zonder een dergelijk opstalrecht zijn al deze zaken van rechtswege eigendom van de eigenaar van de grond. Door het vestigen van een opstalrecht ontstaat er een splitsing tussen de eigendom van de grond en de eigendom van de opstallen.

De recreatieobjecten zijn door natrekking eigendom geworden van de eigenaar van de grond. De gerechtigden verkrijgen na vestiging van het afhankelijke opstalrecht weer de eigendom van de recreatieobjecten.

Er zijn twee vormen van opstalrechten. Het zelfstandige opstalrecht en het afhankelijke opstalrecht. In het geval van een chalet op huurgrond wordt er gekozen van een afhankelijk opstalrecht.

Dit betekent dat het opstalrecht afhankelijk is van de tussen huurder en Europarcs te sluiten huurovereenkomst. Met andere woorden: zonder huurovereenkomst geen opstalrecht en als de huurovereenkomst eindigt, eindigt ook het opstalrecht.

Feitelijk wordt de juridische situatie hiermee in overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van de huurder en verhuurder: De huurder huurt een perceel en het daarop geplaatste recreatieobject is zijn eigendom.