Welke ontbindende voorwaarden zijn er?


Welke ontbindende voorwaarden zijn er en welke zijn verstandig om te gebruiken?


- 2022-06-05T19:55:27Z
🏷 ontbindende voorwaarden 🏷 financiering 🏷 bouwkundige keuring 🏷 NHG


Een ontbindende voorwaarde biedt één of meer partijen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de koopovereenkomst te ontbinden. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn als koper de financiering niet rond krijgt, geen Nationale Hypotheek Garantie krijgt of een bouwtechnische keuring negatief uitpakt. Het is verstandig de termijnen reëel vast te stellen, afhankelijk van de periode om de financiering, de Nationale Hypotheek Garantie rond te krijgen of een bouwtechnische keuring uit te laten voeren.

Ontbindende voorwaarden gelijk bij een bod benoemen

Wanneer u een bod doet op een woning, doet u er verstandig aan om daarbij direct de ontbindende voorwaarden te benoemen. In de meeste gevallen is het minimaal verstandig om onder voorbehoud van financiering een bod te doen, maar soms zijn meer ontbindende voorwaarden verstandig.

De ontbinding van de koopovereenkomst geschiedt echter niet vanzelf, doch dient door degene die ontbindt aan de andere partij bekend te worden gemaakt. Partijen dienen overeen te komen, binnen hoeveel werkdagen na de datum waarop de ontbindende voorwaarde verstrijkt, het bericht van ontbinding door de wederpartij of diens makelaar moet zijn ontvangen. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen in de berekening niet mee. In het koopcontract wordt vaak de datum gesteld tot wanneer er een beroep op de ontbindende voorwaarde gedaan kan worden.

Daarbij is het goed te weten dat naast de genoemde ontbindende voorwaarden voor de financiering, de Nationale Hypotheek Garantie en de bouwtechnische keuring partijen nog andere ontbindende voorwaarden kunnen afspreken. Het is van belang dat alle afgesproken ontbindende voorwaarden goed in de koopovereenkomst worden vastgelegd.

Ontbindende voorwaarde van financiering

In verband met de hypothekenrichtlijn mag een geldverstrekker niet een voorlopige offerte, dat wil zeggen een offerte met voorbehouden, verstrekken. Op grond van de richtlijn doet de geldverstrekker een bindend aanbod, ook wel bindende offerte genoemd. Dat is een offerte zonder voorbehouden. Dit heeft tot gevolg dat de geldverstrekker voorafgaand aan het uitbrengen van de bindende offerte moet beschikken over alle benodigde gegevens van koper, zoals inkomensgegevens, een werkgeversverklaring en een taxatierapport. In verband met de termijn van de ontbindende voorwaarde voor de financiering is het dus voor koper van belang dat hij alle benodigde stukken zo snel mogelijk aanlevert.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Sluit je een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan weet je zeker dat jouw hypotheek past bij je inkomen. Je hypotheek voldoet namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo weet je zeker dat je nooit teveel leent en je naast je maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen.

De kostengrens zal in 2022 stijgen van de huidige € 325.000 naar € 355.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 376.300 in 2022 (van € 344.500 in 2021).

Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%. De borgtochtprovisie maakt het mogelijk om de missie uit te voeren en er voor de consument te zijn, ook in crisistijden. Door middel van onderliggende scenario’s kan NHG bepalen of het de risico’s met een hoge zekerheid kan dragen. Een gedeelte van de borgtochtprovisie draagt NHG af aan het Rijk, in het geval NHG ooit de achtervang vanuit het Rijk nodig zou hebben.

Bouwtechnische Keuring

Wil je meer zekerheid over de staat van een huis? Laat dan een bouwkundige keuring doen. Met een bouwkundige keuring kom je meer te weten over de technische staat van de woning. De keuring betreft een visuele inspectie en geeft aan wat de kosten zijn van noodzakelijke werkzaamheden die nodig zijn om de woning weer in goede staat te krijgen. In de koopovereenkomst geef je meestal het maximale bedrag van deze werkzaamheden aan. Bijvoorbeeld dat alle noodzakelijke werkzaamheden uit de bouwkundige keuring opgeteld maximaal € 8.000 mogen bedragen. Blijken deze kosten hoger te zijn, dan mag je de koopovereenkomst ontbinden. De termijn voor het voorbehoud van de bouwkundige keuring is vaak korter dan de termijn voor het voorbehoud van financiering. Een keuring kun je op kortere termijn laten uitvoeren.\

Voorne Makelaars kan u helpen met een bouwtechnische keuring, stuur ons een berichtje en wij zorgen ervoor dat deze snel ingepland gaat worden.